Coronavir - informace

|< « 5/7  » >|
vyvěšenodokument
28.4.2020 SBÍRKA ZÁKONŮ ČR - částka 73
27.4.2020 Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů a Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
27.4.2020 Opatření obecné povahy - Opatření vlády o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
24.4.2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření.
24.4.2020 SBÍRKA ZÁKONŮ ČR - částka 69
20.4.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
20.4.2020 Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření a o přijetí krizového opatření
20.4.2020 Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
15.4.2020 Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím a usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
14.4.2020 SBÍRKA ZÁKONŮ ČR - částka 59
14.4.2020 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu, o zrušení krizového opatření a k zajištění poskytování zdravotních služeb
14.4.2020 Dopis provozovnám
14.4.2020 Dopis občanům
14.4.2020 JAK PŘEDEJÍT NÁKAZE KORONAVIREM
14.4.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
7.4.2020 1 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
7.4.2020 1 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
7.4.2020 1 ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ - MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
7.4.2020 0 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření.
2.4.2020 1 Opatření obecné povahy - VLÁDA ČR
|< « 5/7  » >|