archiv úřední desky

|< << 23/28  >> >|
oddodokument
15.11.201216.12.2012 OZV č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
15.11.20120.0.0000 OZV č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálnívh odpadů - účinnost 01.01.2013
15.11.20121.12.2012 Návrh rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2013
15.11.201217.12.2012 Oznámení o projednání zadání změny č.16 územního plánu sídelního útvaru Horšovský Týn
15.11.201217.12.2012 Oznámení o projednání zadání změny č.16 územního plánu sídelního útvaru Horšovský Týn
13.11.201211.1.2013 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky ve dnech 11.a12.ledna 2013
27.9.201213.10.2012 usnesení ze zasedání OZ konané dne 25.09.2012
27.9.201212.10.2012 Oznámení o době a místě konání voleb v obci Mířkov
19.9.201219.10.2012 Informace pro občany -vyvarovat se kontumace alkoholu
3.9.201219.9.2012 Výzva k podání nabídky Mířkov-VRT HV 01 -list č.2
3.9.201219.9.2012 Výzva k podání nabídky na stavební práce, Mířkov -VRT HV 01
31.8.201215.10.2012 Jmenování zapisovatel okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané dne 12.a13.102012
28.8.201213.10.2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
13.8.201213.10.2012 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
6.6.201222.6.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 kterou se ruší obecně zá vazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj...
6.6.201222.6.2012 Obecně závazná vyhláška č.1/2012
6.6.20127.7.2012 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
22.5.20120.0.0000 Pozvánka na veřejné zasedání OZ Mířkov,dne 21.05.2012
21.5.201222.5.2012 Pozvánka na veřejné zasedání OZ Mířkov dne 21.05.2012
14.5.201229.5.2012 Rozhodnutí o změně stavby v obci Mířkov č.p.48
|< << 23/28  >> >|
nahoru