Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na základě Nařízení EU č. 2016/679 byl jmenován pověřencem GDPR pro Obec Mířkov a MŠ Mířkov
Ing. Milan Krabec, MBA
e-mail:milan.krabec@seznam.cz
telefon:705 409 191