archiv úřední desky

|< « 35/39  » >|
oddodokument
7.12.201113.12.2011 Pozvánka na veřejné zasedání dne 13.12.2011 od 18.hodin
23.11.20118.12.2011 Návrh rozpočtu na rok 2012 - Svazek obcí Domažlicko
26.10.201111.11.2011 veřejná vyhláčka -Oznámení o dávce hmotné nouze-Zdeněk Ondřej Lapáček
26.10.201111.11.2011 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou ve věci povolení stavby vodního díla " Mířkov-kanalizace a ČOV"
7.10.201123.10.2011 oznámení o uložení písemnosti Paulová Iveta
26.9.201112.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
26.9.201112.10.2011 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 kterou se ruší obecně závazné vyhlášky
26.9.201112.10.2011 Usnesení ze schůze ZO dne 20.09.2011
26.9.201127.10.2011 Záměr prodeje parcel v obci Mířkov
26.9.201127.10.2011 Oznámení zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou
8.8.201124.8.2011 4.výzva Místní akční skupiny Český les,o.s.
29.6.201115.7.2011 Usnesení ze zasedání OZ obce Mířkov ze dne 28.06.2011
21.6.201129.6.2011 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 28.06.2011
16.6.20114.7.2011 Rozhodnutí stavební povolení na stavbu rekonstrukce komunikace II/200
7.6.201124.6.2011 Záměr prodeje pracely v k.ú. Křakov
7.6.201123.6.2011 Usnesení č.5 ze zasedání OZ ze dne 31.05.2011
23.5.201131.5.2011 pozvánka na veřejné zasedání dne 31.05.2011
16.5.20112.6.2011 Nařízení č.6/2011-Krajské veterinární správa
2.5.201118.5.2011 Usnesení -oprava zřejmých nesprávností č.j.5116/2011
26.4.201111.5.2011 Oznámení o zahájení stavebního řízení-Správa a údržba silnic
|< « 35/39  » >|