vyhlášky obce

1/2  » >|
číslo vyhláškynázev vyhláškypoznámka
1/2021Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
4/2020Obecně závazná vyhláška obce Mířkov č. 4/2020, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Mířkov 
3/2020Obecně závazná vyhláška obce Mířkov č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
2/2020Obecně závazná vyhláška obce Mířkov č. 2/2020,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
1/2020Obecně závazná vyhláška obce Mířkov č. 1/2020,o místním poplatku ze psů 
1/2017Obecně závazná vyhláška Obce Mířkov č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 
1/2016Obecně závazná vyhláška obce Mířkov č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.neplatná vyhláška
2/2015Obecně závazná vyhláška obce Mířkov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mneplatná vyhláška
1/2015Obecně závazná vyhláška obce Mířkov č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Mířkovneplatná vyhláška
2/2012Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.neplatná vyhláška
1/2012Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 kterou se ruší obecně zá vazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj... 
2/2011Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 
1/2011Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 kterou se ruší obecně závazné vyhlášky 
3/2010Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu neplatná vyhláška
2/2010Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích neplatná vyhláška
1/2010Obecně závazná vyhláška č.1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů neplatná vyhláška
4/2001Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.neplatná vyhláška
3/2001Vyhláška kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem.neplatná vyhláška
2/2001Vyhláška o podmínkách provádění hromadného hubení škodlivých hlodavců.neplatná vyhláška
1/2001Vyhláška, která mění vyhl. č. 2/98 O nakládání s komunálním, stavebním odpadem a druhotnými surovinami.neplatná vyhláška
1/2  » >|